FacebookTe asteptam si pe Facebook

“ALBUMUL FOLCLORULUI AUTENTIC DIN JUDEŢUL BACĂU”

Asociația COMUNICO susține în perioada iulie – octombrie 2016, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău prin Legea 350/2005, un nou proiect cultural intitulat “Albumul folclorului autentic din judeţul Bacău”. Susţinător al proiectului este Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

folclor-5Proiectul constă în realizarea unei producţii audiovizuale – FILM şi PAGINĂ WEB – cuprinzând prezentări şi momente artistice ale grupurilor, ansamblurilor folclorice şi soliştilor amatori din judeţul Bacău.

Scopul proiectului:

Popularizarea şi promovarea – prin intermediul unui mijloc modern, eficient şi cu impact major – a folclorului autentic din întreg judeţul Bacău şi din subzonele sale etnofolclorice (Valea Trotuşului, Valea Siretului, Oituz, Caşin, Zeletin). Prin prezentarea pe internet a filmului documentar,  frumusetea folclorului bacauan autentic – si implicit valentele etno-turistice ale judetului Bacău – vor putea fi cunoscute si promovate oriunde în tară si în lume.

Grupurile ţintă:

– Beneficiari direcţi:

Peste 300 de artişti amatori (solişti vocali şi instrumentişti, grupuri folclorice vocal-instrumentale, formaţii de dansuri populare, rapsozi, teatru folcloric, tarafuri folclorice)

– Beneficiari indirecţi:

Peste 100.000 – estimativ, într-o perspectivă imediată – elevi, studenţi, cadre didactice, părinţii elevilor, cetăţeni ai judeţului Bacău, public din ţară şi străinătate, utilizatori ai internetului.

Activităţile principale:

– Producţia FILMULUI (montaj final cu durata de circa 45 minute), cu prezentare pe format DVD, şi PAGINA WEB dedicată temei proiectului.

Pentru realizarea filmului, au fost făcute filmări ale celor peste 300 de artişti amatori (dintre care o parte sunt grupaţi în aproape 20 de formaţii, ansambluri şi grupuri folclorice), la spectacolele şi manifestările culturale de gen deja consacrate.

Obiective:

– Prezentarea formaţiilor artistice, ansamblurilor şi grupurilor folclorice, precum şi a interpreţilor amatori din cadrul aşezămintelor culturale de pe teritoriul judeţului Bacău.folclor-6

– Promovarea tinerelor talente, a iniţiativelor culturale şi a folclorului autentic băcăuan.

– Sprijinirea unei permanente activităţi cultural-artistice în comunele şi satele judeţului, cu scopul de a promova cultura şi arta tradiţională.

Celor care vor viziona filmul, spectatori sau vizitatori ai paginii web din Bacău, din ţară sau de oriunde în lume, li se vor dezvălui elemente absolut fascinante din cultura tradiţională a judeţului Bacău, adevarat tezaur de folclor autentic.

 

În film sânt cuprinse evoluţiile artistice ale următoarelor grupuri folclorice:

– ANSAMBLUL INSTRUMENTAL „PRIVIGHETORILE ZELETINULUI” – com. PODU TURCULUI

– GRUPUL FOLCLORIC „PLAIURI TRĂINENE” – com. TRAIAN

– GRUPUL FOLCLORIC „MOINEŞTEANCA” – MOINEŞTI

– GRUPUL FOLCLORIC „MUGURAŞII” – com. SĂUCEŞTI

– GRUPUL FOLCLORIC „DATINA STRĂMOŞEASCĂ” – sat TĂRHĂUŞI, com. GHIMEŞ-FĂGET

– GRUPUL FOLCLORIC „SIMINOCUL” – com. SĂNDULENI

– GRUPUL FOLCLORIC „CIUCURELUL” – BACĂU

– CORUL DE COPII „CIRIPEL” – com. OITUZ

– CORUL MIXT ŢĂRĂNESC – com. OITUZ

– GRUPUL FOLCLORIC BĂRBĂTESC „DOR STRĂBUN” – com. BRUSTUROASA

– GRUPUL FOLCLORIC „ŞERPOAICA” – com. GIOSENI

– GRUPUL FOLCLORIC „DORULEŢUL” – SASCUT-SAT, com. SASCUT

– GRUPUL FOLCLORIC „MUGURELUL” – PÂNCESTI, com. SASCUT

– GRUPUL FOLCLORIC „SĂRĂŢELUL” – com. SĂRATA

– FORMAŢIA DE DANSURI POPULARE „PĂUNAŞII” – com. PODURI

– GRUPUL FOLCLORIC „FLORILE DIN CUCUIEŢI” – com. SOLONŢ

– GRUPUL FOLCLORIC „CĂRĂŞELUL” – com. GĂICEANA

Filmările pentru acest proiect au fost făcute la Festivalul Judeţean de Folclor de la Slănic Moldova, 23-24 iulie 2016.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code