FacebookTe asteptam si pe Facebook

“ALBUMUL FOLCLORULUI AUTENTIC DIN JUDEŢUL BACĂU”

folclor-1Asociația COMUNICO susține în perioada iulie – octombrie 2016, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău prin Legea 350/2005, un nou proiect cultural, intitulat “Albumul folclorului autentic din judeţul Bacău”. Susţinător al proiectului este Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Proiectul constă în realizarea unei producţii audiovizuale – FILM şi PAGINĂ WEB – cuprinzând prezentări şi momente artistice ale grupurilor, ansamblurilor folclorice şi soliştilor amatori din judeţul Bacău.

Scopul proiectului:

Popularizarea şi promovarea – prin intermediul unui mijloc modern, eficient şi cu impact major – a folclorului autentic din întreg judeţul Bacău şi din subzonele sale etnofolclorice (Valea Trotuşului, Valea Siretului, Oituz, Caşin, Zeletin). Prin prezentarea pe internet a filmului documentar,  frumusetea folclorului bacauan autentic – si implicit valentele etno-turistice ale judetului Bacău – vor putea fi cunoscute si promovate oriunde în tară si în lume.

Grupurile ţintă:

– Beneficiari direcţi:

Peste 300 de artişti amatori (solişti vocali şi instrumentişti, grupuri folclorice vocal-instrumentale, formaţii de dansuri populare, rapsozi, teatru folcloric, tarafuri folclorice)

– Beneficiari indirecţi:

Peste 100.000 – estimativ, într-o perspectivă imediată – elevi, studenţi, cadre didactice, părinţii elevilor, cetăţeni ai judeţului Bacău, public din ţară şi străinătate, utilizatori ai internetului.

Activităţile principale:

– Producţia FILMULUI (montaj final cu durata de circa 45 minute), cu prezentare pe format DVD, şi PAGINA WEB dedicată temei proiectului.

Pentru realizarea filmului, vor fi făcute filmări ale celor peste 300 de artişti amatori (dintre care o parte sunt grupaţi în aproape 20 de formaţii, ansambluri şi grupuri folclorice), la spectacolele şi manifestările culturale de gen deja consacrate (Festivalul Judeţean de Folclor de la Slănic Moldova).

Obiective:folclor-2

– Prezentarea formaţiilor artistice, ansamblurilor şi grupurilor folclorice, precum şi a interpreţilor amatori din cadrul aşezămintelor culturale de pe teritoriul judeţului Bacău.

– Promovarea tinerelor talente, a iniţiativelor culturale şi a folclorului autentic băcăuan.

– Sprijinirea unei permanente activităţi cultural-artistice în comunele şi satele judeţului, cu scopul de a promova cultura şi arta tradiţională.

Celor care vor viziona filmul, spectatori sau vizitatori ai paginii web din Bacău, din ţară sau de oriunde în lume, li se vor dezvălui elemente absolut fascinante din cultura tradiţională a judeţului Bacău, adevarat tezaur de folclor autentic.

Justificare:

Folclorul este ca o imensă ladă de zestre. Adună laolaltă obiceiuri, cântece, tradiţii şi orice altceva şi-ar mai putea dori să colecţioneze un iubitor de cultură autentică, populară.

Folclorul strânge, nealterate de vreme sau modă, imagini din locuri de poveste, oameni mari ai cântecului popular, melodii de preţ. „Schimbările” de tot felul nu pot afecta esenţa cântecului nostru, esenţa creaţiei populare. Crezul său s-a împrospătat mereu în „oazele” din satul românesc, în care tradiţia şi spiritualitatea ţăranilor au supravieţuit.

Folclorul autentic este intotdeauna „pe muchie de cuţit” – între preferinţele publicului, cele ale profesioniştilor şi ale interpreţilor artisti amatori.

Şi astăzi, muzica populară românească umple sălile de concerte, reuşeşte să aducă laolaltă oameni de toate vârstele care au găsit în cântecul românesc tradiţional un limbaj comun. Emisiunile de televiziune adună un public numeros şi tinerii se apropie fără reţinere de folclor. Generaţii întregi de români iubesc muzica populară.

După buna primire pe care o are astăzi folclorul autentic la publicul de orice vârstă, este de aşteptat ca nişte produse moderne, atractive, cuprinzătoare şi dinamice precum filmul si pagina web să aibă un real succes, impact de audienţă şi o substanţială transmitere a mesajului proiectului.

În scopul popularizării si promovării folclorului băcăuan autentic, producţia unui material complex, a unui film documentar dublat de o pagină web în care să fie prezentate în plină „acţiune” artistică formaţiile, ansamblurile, grupurile şi artiştii amatori din această zonă este, fără nici o îndoială, cel mai atractiv, dinamic, bogat şi uşor de asimilat mod de prezentare şi promovare.

Intrarea pe calea de comunicaţie virtuală, pe internet, va asigura deschidere totală şi propagare substanţială pentru mesajul proiectului. Popularizarea – prin intermediul unui mijloc modern, eficient  şi cu impact major – în rândul publicului de orice vârstă, a folclorului din judeţul Bacău va spori atractivitatea zonei din punct de vedere turistic.


Asociaţia COMUNICO este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în anul 2012.Scopul  său este prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code