FacebookTe asteptam si pe Facebook

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masurile 2/2B, 5/4A, 7/6B

Anunţ lansarea apel de selecție pentru

Masura 2/2B Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Masura 5/4A Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate

Masura7/6B  Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2019 Masura 2/2B – Apelul 01, Sesiunea 2019 Masura 5/4A- Apelul 01 și Sesiunea 2019 Masura 7/6B – Apelul 01

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 2/2B, Măsura 5/4A și Măsura 7/6B în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 22 Ianuarie – 22 Februarie 2019 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 03

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 21.01.2019

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2019 Masura 2/2B – Apelul 01, Sesiunea 2019 Masura 5/4A – Apelul 01 și Sesiunea 2019 Masura 7/6B – Apelul 01

3. A. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 2/2B:

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective;

    B. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 5/4A:

 • Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Custodele sitului este Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman.
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;

     C. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 7/6B:

 • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației nationale in vigoare;
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “Colinele Tutovei”;
 • GAL “Colinele Tutovei” începând cu al doilea apel de selecție, in cazul in care nici un alt solicitant nu și-a manifestat interesul pentru investitii in infrastructura sociala – centru vocational.

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 22.01.2019 – 22.02.2019. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 22.01.2019, ora 15:00.

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/2B, Masura 5/4A și Măsura 7/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.

6. A. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 2/2B este de 80.000 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M2/2B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2019 Masura 2/2B – Apelul 01 este de 40.000 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100%
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M2/2B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2019 Masura 2/2B – Apelul 01 este de 40.000 euro

     B. Fondul disponibil pentru Măsura 5/4A este de 26.320 euro

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M5/4A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2019 Masura 5/4A – Apelul 01 este de 26.320 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M5/4A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2019 Masura 5/4A – Apelul 01 este de 5.000 euro

     C. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 7/6B este de 162.539,45 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2019 Masura 7/6B – Apelul 01 este de 50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educațională, sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie, cadastru general și de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv modernizarea/înfiinţarea de piețe, târguri și oboare conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor din 17.01.1996;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uricare nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M7/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2019 Masura 7/6B – Apelul 01 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 2/2B, masura 5/4A și măsura 7/6B, sunt disponibile la sediul asociației din localitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 2/2B, www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 5/4A respectiv www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 7/6B

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.

Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn