FacebookTe asteptam si pe Facebook

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masurile 1/2A si 7/6B

Anunţ lansarea apel de selecție pentru

Masura 1/2A Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Masura7/6B  Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 02, Sesiunea 2018 Masura 7/6B – Apelul 02

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 1/2A și Măsura 7/6B în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 25 Septembrie – 25 Octombrie 2018 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 04

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 09.2018

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 02 și Sesiunea 2018 Masura 7/6B – Apelul 02

3. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 1/2A:

 • PFA (infiintata in baza OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Beneficiarii Masurii M4/3A din SDL;
 • Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Beneficiarii măsurii M4/3A.

   Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 7/6B:

 • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației nationale in vigoare;
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “Colinele Tutovei”;
 • GAL “Colinele Tutovei” începând cu al doilea apel de selecție, in cazul in care nici un alt solicitant nu și-a manifestat interesul pentru investitii in infrastructura sociala – centru vocational.

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 25.09.2018 – 25.10.2018. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 25.10.2018, ora 15:00

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 1/2A și Măsura 7/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.

6. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 1/2A este de 57.489 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M1/2A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 02 este de 50.000 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăşi 90% în cazul fermelor mici (cu dimensiunea până la 12.000 euro SO), respectiv 70% în cazul fermelor medii având între 12.000 – 250.000 euro SO.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M1/2A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunea 2018 Masura 1/2A – Apelul 02 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

   Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 7/6B este de 339.085,13 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2018 Masura 7/6B – Apelul 02 este de 50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educațională, sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie, cadastru general și de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv modernizarea/înfiinţarea de piețe, târguri și oboare conform Regulamentului cadru de organizare și funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor din 17.01.1996;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uricare nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M7/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2018 Masura 7/6B – Apelul 02 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 1/2A și măsura 7/6B, sunt disponibile la sediul asociației din localitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 1/2A, respectiv www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 7/6B

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.

Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code