FacebookTe asteptam si pe Facebook

ARTA TRADIŢIONALĂ, DE LA MOŞTENIRE CULTURALĂ LA VIAŢA COTIDIANĂ A LOCUITORILOR JUDEŢULUI BACĂU

Asociația COMUNICO  a susținut în perioada august – noiembrie 2018, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău prin Legea 350/2005, un nou proiect cultural, intitulat „DESCOPERĂ MIRACOLUL MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE DIN JUDEŢUL BACĂU”.

Susţinător al proiectului: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Proiectul a constat în realizarea PRODUCŢIEI unui FILM DOCUMENTAR (cu durata de 41 minute – pe format DVD) și o aplicaţie WEBSITE dedicată temei proiectului(www.mestesuguritraditionale-bacau.comunico.ro).

Au fost filmaţi zece meşteri populari reprezentativi şi produsele acestora, atât acasă la ei cât şi la manifestarea culturală de gen deja consacrată: Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale, la Slănic Moldova.


Judeţul Bacău este renumit în întreaga ţară pentru bogăţia şi diversitatea artei tradiţionale care se păstrează în aşezările sale.

Portul popular, meşteşugurile şi obiceiurile autentice fac parte, încă, din viaţa băcăuanilor. Obiectele de utilitate cotidiană au fost înnobilate cu însemnele frumosului, iar esteticului i s-a conferit, întotdeauna, o finalitate practică, astfel încât să nu se irosească. Prin repetarea, în succesiunea zecilor de generaţii, a binomului utilitate-frumuseţe, obiectele din viaţa cotidiană au căpătat o valoare inestimabilă. Ornamentaţia ceramicii, încrustaţiile de pe obiectele din lemn, cusăturile care împodobesc cămăşile de sărbătoare au semnificaţii de o profunzime pe care o poţi găsi numai în capodopere.

Indiferent dacă este olar sau sculptor în lemn, ţesător de scoarţe sau împletitor de coşuri, meşteşugarul băcăuan este un Meşter; adică un creator care îşi aşează arta pe suport material: lut, lemn, os, piatră, ţesătură.

RODION STOIAN (Bacău) – meşter popular, “Omul cu icoanele”

Execută:

 • icoane sculptate în lemn
 • troiţe, cruci de lemn, ciomege
 • opinci de piele, căciuli tradiţionale, cojoace
 • linguri de lemn
 • măşti, capre, căiuţi

 

 

 

SILVIA BORULEA (Bacău)

 • cusut goblenuri
 • a început să coase goblenuri la vârsta de 30 de ani
 • lucrează după cataloage
 • „Pentru mine este un hobby care aduce bani!”

MARILENA ENĂŞOAE (Bacău)

 • confecţionează costume populare
 • atelierul Ansamblului folcloric Busuiocul

IONUŢ BUDĂU (comuna Oituz) – OLAR

Ionuţ Budău a învăţat de mic copil meşteşugul de la bunicul său, Victor Osoloş, un renumit meşter olar. În prezent este inginer, dar nu a renunţat să modeleze ceramică şi este nelipsit de la marile târguri de meşteri populari. Pe măsura trecerii timpului, arta sa s-a perfecţionat şi ceramica de Oituz, pe care el o lucrează cu măiestrie, a rămas vie şi nealterată.

Ionuţ Budău produce oale pentru sarmale, stăchini, căni, căniţe pentru ţuică, pătrunjare.

 

 

ION GH. ANOCA (comuna Oituz) – ÎMPLETITOR DE COŞURI

Meşterul Ion Anoca este născut în anul 1942, la Oituz. A lucrat în domeniile forestier şi petrolier, iar acum este pensionar. Cu împletitul coşurilor s-au ocupat şi părinţii săi. În mod firesc, secretele meşteşugului le-a “furat” de la ei. Din mâinile meşterului ies frumoase coşuri pentru dus pomana la biserică, pentru fructe, dar şi coşuri mari, pentru rufe.

TEREZA COVACI şi ELENA BOACĂ (comuna Oituz) – ŢESĂTOARE

Tereza Covaci s-a născut în anul 1948, în comuna Oituz. Cu zece ani mai tânără, Elena Boacă s-a născut la Izvoru Berheciului, dar locuieşte acum la Oituz.

Ambele au învăţat meşteşugul ţesutului acasă, “de la mama”. Acum lucrează macaturi, lăicere, covoare şi cuverturi, ştergare şi diverse ţesături.

 

ANICA FICHIOŞ (comuna Oituz) – ŢESĂTOARE

Născută în anul 1948 în comuna Oituz, Anica Fichioş a fost timp de câteva decenii un respectat dascăl, care a format generaţii de elevi.

Meşteşugul l-a învăţat de la mama sa, care a avut grijă ca toţi cinci copii să ştie câte ceva despre arta ţesutului.

Lucrările Anicăi Fichioş sânt renumite pentru că sânt vopsite în culori vegetale, naturale.

În anul 2018, Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, i-a acordat titlul de „Tezaur Uman Viu”.

MIHAI POPA – prof. clasa Sculptură Decorativă, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău

Mihai Popa a învăţat meşteşugul de sculptor în lemn, în urmă cu mulţi ani, ca elev la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, acolo unde se regăseşte şi acum, dar ca profesor-instructor la clasa de Sculptură decorativă.

 

 

 

 

 

MARIAN LUNGU (Sănduleni)

 • creator şi confecţioner de costume populare
 • a învăţat acest meştesug de la bunicul său
 • a înfiinţat şi conduce grupul folcloric “Siminocul”
 • membru al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova
 • profesor al Şcolii Populare de Arte şi Meserii – clasa externă din Sănduleni
 • a prezentat costumele populare din judeţul Bacău la Festivalul Regiunilor (Bruxelles, 2018 – manifestare în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural)
 • promovează potenţialul cultural şi tradiţiile populare locale

PETRU ALISTAR (Bacău)

 • rapsod popular

Descoperă miracolul meşteşugurilor tradiţionale din judeţul Bacău! Fă cunoştinţă cu arta autentică a meşterilor populari băcăuani!

www.mestesuguritraditionale-bacau.comunico.ro


Prezentarea proiectului (Asociaţia COMUNICO)

 Scopul proiectului:

– Promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale şi a meşterilor populari din judeţul Bacău.

Popularizarea şi promovarea – prin intermediul unor mijloace moderne, eficiente şi cu impact major – a meşteşugurilor din întreg judeţul Bacău. Prin prezentarea pe internet a filmului documentar,  frumuseţea meşteşugurilor artistice băcăuane autentice – şi implicit valenţele etno-turistice ale judeţului Bacău – vor putea fi cunoscute şi promovate oriunde în ţară şi în lume.

Grupurile ţintă:

– Beneficiari direcţi: 10 meşteri populari (ţesut-cusut, olărit, împletituri fibre vegetale, prelucrare lemn, încondeiere ouă, pictat icoane, confecţionat instrumente muzicale)

– Beneficiari indirecţi: aprox. 2.000 vizitatori website într-o perspectivă imediată – cetăţeni ai judeţului Bacău, public din ţară şi străinătate.

 Obiective:

– Punerea în evidenţă a meşteşugurilor artistice tradiţionale din judeţul Bacău şi a meşterilor care le practică.

– Atragerea de noi actanţi, meşteri populari tineri, care să-şi îndrepte aptitudinile spre practicarea meşteşugurilor tradiţionale.

– Promovarea imaginii judeţului Bacău, în ţară şi în lume. Angrenarea valorilor culturale reprezentate de meşteşugurile artistice în circuitul turistic.

– Sprijinirea unei permanente activităţi cultural-artistice în comunele şi satele judeţului, cu scopul de a promova cultura şi arta tradiţională.

– Crearea unei baze de date, film-document, privind evoluţia meşteşugurilor în judeţul Bacău şi aspecte ale gospodăriei ţărăneşti, obiceiuri şi tradiţii.

Celor care vor viziona filmul, spectatori sau vizitatori ai paginii web din Bacău, din ţară sau de oriunde în lume, li se vor dezvălui elemente absolut fascinante din cultura tradiţională a judeţului Bacău, adevarat tezaur de artă tradiţională autentică.

Justificare:

În contextul mondial actual – al tendinţei de globalizare, uniformizare şi standardizare a vieţii sub toate aspectele ei – trebuie să găsim resurse şi modalităţi de menţinere şi de apărare a identităţii noastre culturale. Trebuie să oferim o alternativă reală, pură şi neîmprumutată: civilizaţia rurală.

Lumea satului tradiţional ni se dezvăluie profundă, serioasă şi adeseori gravă. Fără o implicare substanţială a întregii noastre societăţi, meşterii populari vor dispare şi o dată cu ei şi meşteşugurile lor.

Considerăm că prin realizarea acestui proiect, atât grupurile ţintă – beneficiarii direcţi şi indirecţi estimaţi – cât şi o mare categorie de public larg au de câştigat. Meşterii populari vor avea posibilitatea de a-şi etala priceperea şi produsele, iar publicul va conştientiza că arta tradiţională este şi trebuie să rămână nepieritoare.

Asociaţia COMUNICO este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în anul 2012.

Scopul  său este prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn