FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 1/2A si Masura 2/2B

Anunţ lansarea apel de selecție pentru
Masura 1/2A Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute
Masura 2/2B Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 1/2A, Sesiunea 1/2017 Masura 2/2B

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 1/2A și Măsura 2/2B în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 14 Iulie – 14 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 14.07.2017

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 1/2A și 1/2017 Masura 2/2B

3. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 1/2A:

 • PFA (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Beneficiarii Masurii M4/3A din SDL;
 • Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Beneficiarii măsurii M4/3A.

Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 2/2B:

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației
  agricole;
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri
  și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în
  cadrul exploatației respective;

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 14.07.2017 – 14.08.2017. Termenul limită de depunere pentru
sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 14.08.2017, ora 15:00.

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/2B din teritoriul GAL “Colinele
Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00-
15:00.

6. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 1/2A este de 298.288 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M1/2A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este
de 50.000 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și se poate majora cu 20 de puncte procentuale suplimentare,
dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăşi 90% în cazul fermelor mici (cu dimensiunea până la 12.000 euro SO),
respectiv 70% în cazul fermelor medii având între 12.000 – 250.000 euro SO.
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M1/2A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este
de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 2/2B este de 280.000 euro:
d. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M2/2B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este
de 40.000 Euro;
e. Intensitatea sprijinului va fi de 100%
f. Suma minima nerambursabile alocata pe M2/2B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este
de 40.000 euro

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 1/2A și măsura 2/2B, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 1/2A, respectiv www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 2/2B

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 1/2A si Masura 1/2B

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code