FacebookTe asteptam si pe Facebook

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ”COLINELE TUTOVEI” – ANUNŢ LANSAREA APEL DE SELECTIE PENTRU Masura 2/2B si Masura 6/6A

 

Anunţ lansarea apel de selecție pentru

 

Masura 2/2B Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri
Masura 6/6A Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2017 Masura 2/2B – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 6/6A- Apelul 02
Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 2/2B și Măsura 6/6A în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 09 Octombrie – 09 Noiembrie 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 02
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 09.10.2017
2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2017 2/2B – Apelul 02 și Sesiunea 2017 Masura 6/6A – Apelul 02
3. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 2/2B:
Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației
agricole;
Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective;
Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 6/6A:
Fermierii sau membrii unor gospodării agricole, din teritoriul GAL, care își diversifică activitatea de bază din agricultură și doresc
să dezvolte o activitate non-agricole în cadrul unei întreprinderii nou înființată care se încadrează în categoria de microîntreprinderi și
întreprinderi mici și care inițial au accesat sau se angajează să acceseze măsura M1/2A;
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA);

 

Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-up);
Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non- agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici
4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 09.10.2017 – 09.11.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.11.2017, ora 15:00.
5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 2/2B și Măsura 6/6A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar
09:00- 15:00.
6. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 2/2B este de 200.000 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M2/2B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017
Masura 2/2B – Apelul 02 este de 40.000 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100%
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M2/2B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2017
Masura 2/2B – Apelul 02 este de 40.000 euro
Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 6/6A este de 249.720 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M6/6A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017
Masura 6/6A – Apelul 02 este de 50.000 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, sub formă forfetară și se acordă în două tranșe
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M6/6A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2017
Masura 6/6A – Apelul 02 este de 50.000 euro.
7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 2/2B și măsura 6/6A, sunt disponibile la sediul asociației din localitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/ Masura 2/2B, respectiv www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/ Masura 6/6A
8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code