FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 3/3A

Anunţ lansarea apel de selecție Masura 3/3A
Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 3/3A

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 3/3A – “Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 14 Iulie – 14 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 14.07.2017

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 3/3A

3. Categoriile de beneficiari eligibili:

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL, înregistrați în registrul agricol al primăriilor comunei de
  reședință, care doresc să înființeze o cooperativă;
 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate de pe teritoriul GAL, înregistrați în registrul agricol al primăriilor comunei de
  reședință, care doresc să înființeze o cooperativă și care se angajează să depună proiect pe una din măsurile M1/2A sau M2/2B din
  SDL;
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL,
  iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să
  deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul GAL;

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 14.07.2017 – 14.08.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 14.08.2017, ora 15:00.

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 3/3A din teritoriul GAL “Colinele
Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00-
15:00.

6. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 50.000 euro:
a. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele ce nu genereaza profit si nu va depasi:

 • Faza I -minim 5000 euro și max. 10.000 de euro.
 • Faza II -minim 5000 euro și max. 40.000 de euro

b. Suma minima nerambursabile alocata pe M3/3A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este
de 5.000 euro

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 3/3A, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 3/3A

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 3/3A

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code