FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 4

Anunţ lansarea apel de selecție Masura 4/3A

Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 4/3A

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 4/3A –“Dezvoltarea de structuri asociative în agricultură” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 21 Iulie – 21 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

 1. Data lansării Apelului de Selecţie: 21.07.2017
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 4/3A
 3. Categoriile de beneficiari eligibili:
 • Persoane juridice de drept public;
 • Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
 • Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG, cooperative, grupuri de producători de pe teritoriul GAL)
 1. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 21.07.2017 – 21.08.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 21.08.2017, ora 15:00.
 2. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 4/3A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.
 3. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 28.890 euro
  • Intensitatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile
  • Suma minima nerambursabile alocata pe M4/3A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este de 2.000 euro
 4. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 4/3A, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 4/3A

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 4

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code