FacebookTe asteptam si pe Facebook

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ”COLINELE TUTOVEI” – ANUNŢ LANSAREA APEL DE SELECTIE PENTRU MASURA 4/3A SI MASURA 5/4A

 

Anunţ lansarea apel de selecție pentru
Masura 4/3A Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale 
Masura 5/4A Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2017 Masura 4/3A – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 5/4A – Apelul 01
Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 4/3A și M5/4A. Perioada de depunere a proiectelor 09 Octombrie – 09 Noiembrie 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 02.
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 09.10.2017
2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2017 Masura 4/3A – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 5/4A – Apelul 01
3. A. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 4/3A:
Persoane juridice de drept public;
Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG, cooperative, grupuri de producători de pe teritoriul GAL)
B. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 5/4A:
Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Custodele sitului este Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman.
ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;
4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 09.10.2017 – 09.11.2017. Termenul limită de depunere pentru
sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 09.11.2017, ora 15:00
5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 4/3A și Măsura 5/4A din teritoriul GAL
“Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar
09:00- 15:00.
6. A. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 28.890 euro
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M4/3A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017 Masura
4/3A – Apelul 02 este de 28.890 Euro
b.Intensitatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M4/3A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 4/3A – Apelul 02 este de 2.000 euro
B. Fondul disponibil pentru Măsura 5/4A este de 26.320 euro
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M5/4A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2017 Masura
5/4A – Apelul 01 este de 26.320 Euro;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi
ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M5/4A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura
5/4A – Apelul 01 este de 5.000 euro
7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura
4/3A și măsura 5/4A, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masur4/3A șwww.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/ Masura 5/4A
 
8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126
Reprezentant legal GAL „Colinele Tutovei” PUIU Carmen Diana
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code