FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 6

Anunţ lansarea apel de selecție Masura 6/6A

Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 6/6A

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 6/6A–“Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală  GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 21 Iulie – 21 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

 1. Data lansării Apelului de Selecţie: 21.07.2017
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 6/6A
 3. Categoriile de beneficiari eligibili:
  • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole, din teritoriul GAL, care își diversifică activitatea de bază din agricultură și doresc să dezvolte o activitate non-agricole în cadrul unei întreprinderii nou înființată care se încadrează în categoria de microîntreprinderi și întreprinderi mici și care inițial au accesat sau se angajează să acceseze măsura M1/2A;
  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups);
  • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici
 4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 21.07.2017 – 21.08.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 21.08.2017, ora 15:00.
 5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 6/6A din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.
 6. Fondul disponibil:
  • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M6/6A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este de 50.000 Euro;
  • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, sub formă forfetară și se acordă în două tranșe
  • Suma minima nerambursabile alocata pe M6/6A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este de 50.000 Euro.
 7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 6/6A, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 6/6A

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 6

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code