FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 9/6C

AsociaţiaGrup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com
Cod de identificare fiscală: 31054744
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON

Anunţ lansarea apel de selecție
Masura 9/6C Investiţii în infrastructura în broadband şi acces la internet

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 9/6C

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte M 9/6C –“ Investiţii în infrastructura în broadband şi acces la internet” în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL “Colinele Tutovei”. Perioada de depunere a proiectelor 10 Iulie – 10 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 10.07.2017

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 9/6C

3. Categoriile de beneficiari eligibili:

  • Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice;
  • Agenții economici care au sediul sau punctul/punctele de lucru pe teritoriul GAL Colinele Tutovei care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, și care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • GAL în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 10.07.2017 – 10.08.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 10.08.2017, ora 15:00.

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 9/6C din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.

6. Fondul disponibil este de 30.000 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe masura M9/6C care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este de 30.000 Euro.
b. Intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile, indiferent de categoria beneficiarului.
c. Suma minima nerambursabile alocata pe masura M9/6C care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este de 5.000 euro.

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 9/6C, sunt disponibile la sediul asociației din localitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 9/6C

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 9/6C

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code