FacebookTe asteptam si pe Facebook

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” – Anunţ lansarea apel de selectie pentru Masura 7/6B si Masura 8/6B

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei”
Sediul social: com. Săucesti, strada Orhideelor, nr. 1 jud. Bacău, 607540, telefon: 0744869125, e-mail galcolineletutovei@yahoo.com
Cod de identificare fiscală: 31054744
Banca: GarantiBank, Cont: RO28 UGBI 0000 2120 0936 1RON

Anunţ lansarea apel de selecție pentru
Masura 7/6B Dezvoltarea locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității și Masura 8/6B Dezvoltarea social, cultural turistică a comunităților

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 1/2017 Masura 7/6B și Sesiunea 1/2017 Masuraa 8/6B
Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 7/6B și Măsura 8/6B. Perioada de depunere a proiectelor 10 Iulie – 10 August 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelurilor de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 01.

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 10.07.2017

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: 1/2017 Masura 7/6B; 1/2017 Masura 8/6B

3. A. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 7/6B:
• Comunele și asociațiile acestora, conform legislației nationale in vigoare;
• ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “Colinele Tutovei”;
• GAL “Colinele Tutovei” începând cu al doilea apel de selecție, in cazul in care nici un alt solicitant nu și-a manifestat interesul pentru   investitii in infrastructura sociala – centru vocational.

B. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 8/6B:
• Autoritati publice locale, conform legislației naționale în vigoare;
• Societati și întreprinderi private;
• ONG conform legislației naționale în vigoare;
• Asezaminte culturale și institutii de cult;
• GAL “Colinele Tutovei” in cazul in care nici un alt solicitant nu si-a manifestat interesul pentru investitii adresate minoritatilor.

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunile sunt deschise în perioada 10.07.2017 – 10.08.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunile de cereri de proiecte aferente acestor măsuri este 10.08.2017, ora 15:00.

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 7/6B și Măsura 8/6B din teritoriul GAL “Colinele Tutovei” se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.

6. A. Fondul disponibil pentru Măsura 7/6B este de 1.130.000 euro:
a. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este de 50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educațională, sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie, cadastru general și de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv modernizarea/înființarea de târguri săptămânale;
b. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uricare nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
c. Suma minima nerambursabile alocata pe M7/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

B. Fondul disponibil pentru Măsura 8/6B este de 80.000 euro:
d. Suma maximă nerambursabilă alocat pe M8/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 1/2017 este de maxim 10.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv investiții ce promovează și pun în valoare cultura și tradițiile românești, investitii asociate privind conservarea si imbogatirea patrimoniului cultural al comunitatii rrome, investitii intr-un centru de informare turistica prin care se va mediatiza si promova potentialul zonei GAL Colinele Tutovei din punct de vedere și de maxim 5.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv investitii asociate cu refacerea, modernizarea si doatrea casei memorial a sculptorului George Apostu si a casei memorial a profesorului Ion Ionescu de la Brad, transformarea lor in muzee tematice ce pot gazdui biblioteci de specialitate, colectii de arta, evenimente cultural;
e. Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
f. Suma minima nerambursabile alocata pe M8/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 1/2017 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru măsura 7/6B și măsura 8/6B, sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 7/6B, respectiv www.galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/Masura 8/6B

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.
Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Anunţ lansarea apel de selecție pentru Masura 7/6B și Masura 8/6B

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code