FacebookTe asteptam si pe Facebook

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ”COLINELE TUTOVEI” – ANUNŢ PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE PENTRU MASURILE 2/2B, 4/3A, 5/4A, 6/6A, 7/6B, 8/6B, 9/6C

Anunţ prelungire apel de selecție pentru

Masura 2/2B Reinnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole, prin sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Masura 4/3A Acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale

Masura 5/4A Investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate

Masura 6/6A  Înființarea și consolidarea activităților non-agricole de interes local

Masura 7/6B  Dezvoltarea locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunității Masura 8/6B Dezvoltarea social, cultural turistică a comunităților

Masura 9/6C Investiţii în infrastructura în broadband şi acces la internet

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte: Sesiunea 2017 Masura 2/2B – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 4/3A – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 5/4A – Apelul 01, Sesiunea 2017 Masura 6/6A- Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 7/6B –Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 8/6B – Apelul  02, Sesiunea 2017 Masura 9/6C – Apelul 02

Asociaţia Grup de Acţiune Locală ”Colinele Tutovei” anunţă prelungirea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte Măsura 2/2B, Măsura 4/3A, Măsura 5/4A, Măsura 6/6A, Măsura 7/6B, Măsura 8/6B și Măsura 9/6C. Perioada de depunere a proiectelor 09 Octombrie – 11 Decembrie 2017 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-15.00.

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelurilor de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2 versiunea 02.

1. Data lansării Apelului de Selecţie: 10.2017

2. Măsura lansată prin apelul de selecție: Sesiunea 2017 2/2B – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 4/3A – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 5/4A – Apelul 01, Sesiunea 2017 Masura 6/6A – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 7/6B – Apelul 02, Sesiunea 2017 Masura 8/6B – Apelul 02 și Sesiunea 2017 Masura 9/6C – Apelul 02

A. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 2/2B:

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective;

B. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 4/3A:

 • Persoane juridice de drept public;
 • Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial;
 • Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG, cooperative, grupuri de producători de pe teritoriul GAL)

C. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 5/4A:

 • Comunele şi asociaţiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Custodele sitului este Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman.
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL;

D. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 6/6A:

 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole, din teritoriul GAL, care își diversifică activitatea de bază din agricultură și doresc să dezvolte o activitate non-agricole în cadrul unei întreprinderii nou înființată care se încadrează în categoria de microîntreprinderi și întreprinderi mici și care inițial au accesat sau se angajează să acceseze măsura M1/2A;
 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată (autorizați cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-up);
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

E. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 7/6B:

 • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației nationale in vigoare;
 • ONG-uri cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL “Colinele Tutovei”;
 • GAL “Colinele Tutovei” începând cu al doilea apel de selecție, in cazul in care nici un alt solicitant nu și-a manifestat interesul pentru investitii in infrastructura sociala – centru vocational.

F. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 8/6B:

 • Autoritati publice locale, conform legislației naționale în vigoare;
 • Societati și întreprinderi private;
 • ONG conform legislației naționale în vigoare;
 • Asezaminte culturale și institutii de cult;
 • GAL “Colinele Tutovei” in cazul in care nici un alt solicitant nu si-a manifestat interesul pentru investitii adresate minoritatilor.

G. Categoriile de beneficiari eligibili pentru Măsura 9/6C:

 • Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice;
 • Agenții economici care au sediul sau punctul/punctele de lucru pe teritoriul GAL Colinele Tutovei care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, și care activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 • GAL în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.

4. Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 09.10.2017 –11.12.2017. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 11.12.2017, ora 15:00

5. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul din localitatea Săuceşti, Comun Săuceşti, strada Orhideelor, nr. 1, Judeţul Bacău, în intervalul orar 09:00- 15:00.

6. A. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 2/2B este de 200.000 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M2/2B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017 Masura 2/2B – Apelul 02 este de 40.000 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100%
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M2/2B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2017 Masura 2/2B – Apelul 02 este de 000 euro

B. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 4/3A este de 28.890 euro

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M4/3A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017 Masura 4/3A – Apelul 02 este de 28.890 Euro
 • Intensitatea sprijinului va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M4/3A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 4/3A – Apelul 02 este de 000 euro

C. Fondul disponibil pentru Măsura 5/4A este de 26.320 euro

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M5/4A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2017 Masura 5/4A – Apelul 01 este de 26.320 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autorităţile publice locale şi ONG-uri care sunt negeneratoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit 90%
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M5/4A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 5/4A – Apelul 01 este de 5.000 euro

D. Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune pentru Măsura 6/6A este de 249.720 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M6/6A care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul Sesiunii 2017 Masura 6/6A – Apelul 02 este de 50.000 Euro;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, sub formă forfetară și se acordă în două tranșe
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M6/6A care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Sesiunii 2017 Masura 6/6A – Apelul 02 este de 000 euro.

E. Fondul disponibil pentru Măsura 7/6B este de 475.711,45 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M7/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2017 Masura 7/6B – Apelul 02 este de 50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv infrastructura educațională, sisteme de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie, cadastru general și de maxim 80.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv modernizarea/înființarea de târguri săptămânale;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uricare nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M7/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 7/6B – Apelul 02 este de 000 euro, indiferent de tipul investitiei

F. Fondul disponibil pentru Măsura 8/6B este de 70.002 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe M8/6B care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2017 Masura 8/6B – Apelul 02 este de maxim 10.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv investiții ce promovează și pun în valoare cultura și tradițiile românești, investitii asociate privind conservarea si imbogatirea patrimoniului cultural al comunitatii rrome, investitii intr-un centru de informare turistica prin care se va mediatiza si promova potentialul zonei GAL Colinele Tutovei din punct de vedere și de maxim 50.000 Euro pentru proiectele care au ca obiectiv investitii asociate cu refacerea, modernizarea si doatrea casei memorial a sculptorului George Apostu si a casei memorial a profesorului Ion Ionescu de la Brad, transformarea lor in muzee tematice ce pot gazdui biblioteci de specialitate, colectii de arta, evenimente cultural;
 • Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care nu sunt generatoare de venit, iar pentru proiectele generatoare de venit sprijinit va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe M8/6B care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 8/6B – Apelul 02 este de 000 euro, indiferent de tipul investitiei

G. Fondul disponibil pentru Măsura 9/6C este de 30.000 euro:

 • Suma maximă nerambursabilă alocat pe masura M9/6C care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect în cadrul sesiunii 2017 Masura 9/6C – Apelul 02 este de 30.000 Euro.
 • Intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile, indiferent de categoria beneficiarului.
 • Suma minima nerambursabile alocata pe masura M9/6C care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul sesiunii 2017 Masura 9/6C – Apelul 02 este de 5.000 euro.

7. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL sunt disponibile la sediul asociației din loclitatea Săucești, str. Orhideelor, nr. 1, jud. Bacău și pe site-ul galcolineletutovei.ro/Masuri SDL/

8. Date de contact şi informaţii: Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, strada Orhideelor Nr.1, Judeţul Bacău.

Site: www.galcolineletutovei.ro, email: galcolineletutovei@galcolineletutovei.ro, telefon: 0745345518 si 0740836126

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code