FacebookTe asteptam si pe Facebook

DESCOPERĂ MIRACOLUL MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE TRADIŢIONALE DIN JUDEŢUL BACĂU!

Asociația COMUNICO susține în perioada august – noiembrie 2017, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău prin Legea 350/2005, un nou proiect cultural, intitulat „MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE DIN JUDEŢUL BACĂU. PORTRETE DE MEŞTERI POPULARI”.

Susţinător al proiectului este Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Proiectul constă în realizarea PRODUCŢIEI unui pachet multimedia: FILM DOCUMENTAR (cu durata de circa 30 minute – pe format DVD), VIDEOCLIP DE PREZENTARE (cu durata de 3 minute), SPOT PUBLICITAR (durata 30 secunde) și PAGINĂ WEBSITE dedicată temei proiectului.

Prezentarea proiectului (Asociaţia COMUNICO)

Scopul proiectului:

Promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale şi a meşterilor populari din judeţul Bacău.

Popularizarea şi promovarea – prin intermediul unr mijloace moderne, eficiente şi cu impact major – a meşteşugurilor din întreg judeţul Bacău. Prin prezentarea pe internet a filmului documentar,  frumuseţea meşteşugurilor artistice băcăuane autentice – şi implicit valenţele etno-turistice ale judeţului Bacău – vor putea fi cunoscute şi promovate oriunde în ţară şi în lume.

Grupurile ţintă:

– Beneficiari direcţi: 20 meşteri populari (ţesut-cusut, olărit, împletituri fibre vegetale, prelucrare lemn, încondeiere ouă, pictat icoane, confecţionat instrumente muzicale)

– Beneficiari indirecţi: aprox. 2.000 vizitatori website într-o perspectivă imediată – cetăţeni ai judeţului Bacău, public din ţară şi străinătate.

 Obiective:

– Punerea în evidenţă a meşteşugurilor artistice tradiţionale din judeţul Bacău şi a meşterilor care le practică.

– Atragerea de noi actanţi, meşteri populari tineri, care să-şi îndrepte aptitudinile spre practicarea meşteşugurilor tradiţionale.

– Promovarea imaginii judeţului Bacău, în ţară şi în lume. Angrenarea valorilor culturale reprezentate de meşteşugurile artistice în circuitul turistic.

– Sprijinirea unei permanente activităţi cultural-artistice în comunele şi satele judeţului, cu scopul de a promova cultura şi arta tradiţională.

– Crearea unei baze de date, film-document, privind evoluţia meşteşugurilor în judeţul Bacău şi aspecte ale gospodăriei ţărăneşti, obiceiuri şi tradiţii.

Celor care vor viziona filmul, spectatori sau vizitatori ai paginii web din Bacău, din ţară sau de oriunde în lume, li se vor dezvălui elemente absolut fascinante din cultura tradiţională a judeţului Bacău, adevarat tezaur de artă tradiţională autentică.

Justificare:

În contextul mondial actual – al tendinţei de globalizare, uniformizare şi standardizare a vieţii sub toate aspectele ei – trebuie să găsim resurse şi modalităţi de menţinere şi de apărare a identităţii noastre culturale. Trebuie să oferim o alternativă reală, pură şi neîmprumutată: civilizaţia rurală.

Lumea satului tradiţional ni se dezvăluie profundă, serioasă şi adeseori gravă. Fără o implicare substanţială a întregii noastre societăţi, meşterii populari vor dispare şi o dată cu ei şi meşteşugurile lor.

Considerăm că prin realizarea acestui proiect, atât grupurile ţintă – beneficiarii direcţi şi indirecţi estimaţi – cât şi o mare categorie de public larg au de câştigat. Meşterii populari vor avea posibilitatea de a-şi etala priceperea şi produsele, iar publicul va conştientiza că arta tradiţională este şi trebuie să rămână nepieritoare.


Asociaţia COMUNICO este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în anul 2012.

Scopul  său este prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code