TERMENI ŞI CONDIŢII

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.primplan.info  înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

TERMENI GENERALI

 1. Acest site (denumit generic SITE) este produsul proprietatea Moraco Group SRL (denumit in continuare PrimPlan).
 2. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Moraco Group SRL. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.
 3. PrimPlan poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.
 4. PrimPlan poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul. PrimPlan poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, PrimPlan poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.
 5. CONŢINUT
 6. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comerial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
 7. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către PrimPlan.
 8. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al PrimPlan.
 9. PrimPlan nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
 10. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis pe adresa de e-mail office@primplan.info.
 11. DREPTURI DE AUTOR
 12. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.
 13. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.primplan.info, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 14. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: “Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

La sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de formatul articolelor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: Primplan.info”, cu link către site-ul www.primplan.info .

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către CRP şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

 1. PrimPlan, logo-ul PrimPlan şi www.primplan.info sunt proprietatea Moraco Group SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al Moraco Group SRL.
 2. RĂSPUNDERI
 3. Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de PrimPlan în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea Conţinutului. PrimPlan îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia PrimPlan ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.
 4. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către PrimPlan a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea PrimPlan nu poate fi reţinută.
 5. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE PRIMPLAN
 6. Prin transmiterea de informaţii către PrimPlan se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.
 7. Transmiterea de informaţii către PrimPlan echivalează cu acceptul acordat PrimPlan şi societăţilor afiliate (colectiv încadrate drept PrimPlan) ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.
 8. Totodată, prin transmiterea de informaţii către PrimPlan, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea PrimPlan şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. PrimPlan nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.
 9. PrimPlan nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.
 10. COOKIES

Site-ul www.primplan.info foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul www.primplan.info, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.primplan.info. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

 1. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la www.primplan.info, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail. Dezabonarea de la newsletter se face online, trimiţând solicitarea de dezabonare prin intermediul formularului de feedback, accesibil pe site după logare.

 1. SECURITATE

Moraco Group SRL adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele de abonare la newsletter-ul www.primplan.info necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

 1. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI
 2. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de PrimPlan şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.
 3. PrimPlan nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către PrimPlan prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.
 4. PrimPlan şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. PrimPlan îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi PrimPlan face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.
 5. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea Moraco Group SRL, să exonereze de răspundere www.primplan.infoşi Moraco Group SRL pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

 1. PrimPlan îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

CONFIDENTIALITATE

Daca vom analiza si combina datele tale cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile conform GDPR, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/ sau de informatii suplimentare din partea ta.

Tuturor vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a PrimPlan, in cazul in care au furnizat date personale prin intermediul formularului de contact sau formularelor de comentarii, trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Str Marasesti nr.195, ap 15, Bacau sau un email la adresa office@primplan.info

La cererea expresa in scris / email a participantilor, PrimPlan se obliga:

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si GDPR privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale, Prim Plan nu isi asuma nici o responsabilitate.

CONTACT: office@primplan.info

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn