FacebookTe asteptam si pe Facebook

“TURIST ÎN BACĂU”

Asociația COMUNICO susţine în perioada iulie – noiembrie 2017, cu sprijinul financiar al Municipiului Bacău prin Legea 350/2005, un nou proiect cultural, intitulat “Turist în Bacău”.

Prezentarea proiectului (Asociaţia COMUNICO)

Scopul proiectului

Prezentarea potenţialului turistic şi promovarea imaginii municipiului Bacău, în scopul creşterii atractivităţii Bacăului ca destinaţie turistică.

Prin prezentarea pe internet, obiectivele – și implicit valențele – turistice ale Bacăului vor putea fi cunoscute și promovate în țară și în lume.

Descriere

Proiectul constă în PRODUCŢIA unui pachet multimedia: FILM DOCUMENTAR (cu durata de circa 30 minute – pe format DVD), VIDEOCLIP DE PREZENTARE (cu durata de 3 minute),SPOT PUBLICITAR (durata 30 secunde) și WEBSITE dedicat temei proiectului.

Vor fi efectuate filmări în circa 20 de locaţii (Curtea Domnească şi Biserica Precista, Catedralele ortodoxe Înălţarea Domnului şi Sfântul Nicolae şi cea catolică Sfinţii Petru şi Pavel, Muzeele de Istorie, de Artă şi de Ştiinţele Naturii, Vivariul, Observatorul Astronomic, Casele memoriale George Bacovia şi Nicu Enea, Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul de vară şi Filarmonica Mihail Jora, Bazinul Olimpic, Palatul Administrativ şi Piaţa Tricolorului,  Parcurile Cancicov, Catedralei, Gherăieşti şi Trandafirilor).

Obiective generale:

Îmbunătăţirea vizibilităţii municipiului Bacău, ca destinaţie de succes pentru practicarea turismului (cultural, istoric, ecleziastic, de agrement, de afaceri, etc.), turismul local reprezentând un factor principal care stimulează dezvoltarea economică şi socială a oraşului, într-o manieră în care bogăţiile sale naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare.

Promovarea Bacăului în turism va duce la creșterea vizibilității și notorietății municipiului nostru.

Obiective specifice:

• promovarea internă a atracţiilor turistice din Bacău, în special a evenimentelor şi infrastucturii publice de turism;
• îmbunătăţirea gradului de competitivitate al Bacăului prin transformarea într-o zonă atractivă pentru investiţii în turism;
• dezvoltarea unor produse turistice complexe prin completarea şi diversificarea gamei de servicii oferite în prezent;
• valorificarea patrimoniului natural şi cultural;
• valorificarea unor produse turistice cu specific local;
• includerea Bacăului în circuite turistice culturale, de afaceri şi de agrement interne;
• creşterea utilizării mijloacelor informatice şi a Internetului pentru informare, marketing şi rezervare în turismul local;
• creşterea cu cel puţin 10% a numărului de turişti români şi cu cel puţin 5% a numărului de turişti străini în Bacău;
• integrarea principiilor dezvoltării durabile în dezvoltarea turismului la nivel local.

Justificarea proiectului

Turismul are în municipiul Bacău, la nivel local, chiar şi în condiţiile actuale de dotări şi infrastructură aflate încă în curs de modernizare, un potential imens nevalorificat. 

În scopul popularizării imaginii Bacăului ca destinaţie turistică, “TURIST ÎN BACĂU” este, fără nici o îndoială, cel mai atractiv, dinamic, bogat și uşor de asimilat mod de promovare.

Intrarea pe calea de comunicație virtuală, pe internet, va asigura deschidere totală și propagare substanțială pentru mesajul proiectului.

“TURIST ÎN BACĂU” va oferi o bază de date completă privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor către persoanele juridice sau fizice interesate.

 În 2017, Bacăul este Capitala tineretului din România


Asociaţia COMUNICO este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în anul 2012. Scopul  său este prezentarea şi promovarea valorilor umane, profesionale şi cultural-artistice, încurajarea spiritului de iniţiativă, apărarea dreptului la liberă exprimare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code